admission.tsu.ac.th

รับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ปริญญาตรี

โครงการ view
1 TCAS 2 - โครงการโควตาภูมิภาค
สอบสัมภาษณ์
2 TCAS 2 - โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์
3 TCAS 2 - โครงการรับนักเรียนในโรงเรียนที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาให้การช่วยเหลือฯ
สอบสัมภาษณ์
4 TCAS 2 - โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา
สอบสัมภาษณ์
5 TCAS 2 - โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
สอบสัมภาษณ์
6 TCAS 2 - โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม (ครั้งที่ 2)
สอบสัมภาษณ์
 

ปริญญาตรี 2 ปี

โครงการ view
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีพิเศษ ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์

×

Tsu