admission.tsu.ac.th

การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ ครั้งที่ 3

(-)

ระเบียบการรับสมัคร

การสมัครออนไลน์

  1. ผลการเรียน เป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์
  2. ใบเสร็จค่าสมัคร เป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์ หลังจากชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารไทยพาณิชย์
  3. สามารถสมัครได้เพียง 1 ครั้ง ในแต่ละโครงการ

ผู้สมัครยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบฟอร์ม และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
×

Tsu